Masážní terapie Awakening (MTA)

MTA je pro většinu lidí velice silným zážitkem. Jedná se o silně relaxační olejovou masáž celého těla. Použitím speciálních poloh prstů, tlaku a pohybu na různých bodech a částech těla klienta se aktivují dráhy, které působí na neurální systém člověka. Díky jeho aktivaci jsou postupně aktivována energetická centra a rozpohybována naše tvořivá životní síla, přičemž se mohou probudit programy v hlavě, neprožité uložené emoce a vzpomínky či traumata, která ovlivňují naše zdraví a rovnováhu v životě.

Při této terapii je důležité společné naladění se na záměr, který pak vložíme do procesu masáže. Před i po masáži je podán speciální čaj podporující relaxaci a detoxikaci organismu. Po terapii může, ale nemusí následovat krátké sdílení prožitého. MTA je dobré si dopřát až po absolvování jedné, či více relaxačních masáží z mé nabídky, abysme se spolu "seznámili", protože při MTA budete sice zakrytí přikrývkou a ručníkem, ale zcela bez prádla, proto je zapotřebí mít naprostou důvěru a dokázat se maximálně  uvolnit.

Poté je doporučeno opakování nejlépe několikrát v odstupu 2 – 3 týdnů  a mezitím sledovat přicházející životní změny, znamení, příležitosti atd.

  • Nejdříve posdílíte, co vás ke mně přivádí, co řešíte v životě...jaký máte záměr do budoucna...

  • Naladíme se a záměr společně vložíme do procesu při masáži.

  • Po terapii může (nemusí) následovat krátké sdílení prožitého.

  • Před i po, je podán speciální čaj podporující relaxaci a detoxikaci organismu.